1 ELLER FLERE DAGERS SKREDKURS, FERDSELSKURS ELLER RÅDGIVNING KNYTTET TIL SNØSKRED

SKREDDERSYDDE SKREDKURS TILPASSET DITT BEHOV!

Vi har god erfaring med skredopplæring for ansatte i organisasjoner og bedrifter. Vi tilpasser kursinnhold til din organisasjons HMS-spesifikasjon.

Dersom dine medarbeidere eller ansatte ferdes i potensielt skredfarlig terreng gjennom sitt arbeid, så anbefaler vi et tilpasset ferdsels- og skredkurs. Vi gir også grundig opplæring i kameratredning gjennom bruk av elektronisk sender/mottaker, søkestang og spade. Vi bruker vår mobile skredsøkerbane til å lage skredøvelser med et realistisk preg.

Vi har tidligere holdt kurs for både Statkraft og Statnett.

KURSINNHOLD KAN VÆRE:
  • Teori om generell skredlære / foredrag om snøskred og sikkerhet i vinterfjellet
  • Riktig bruk av skredvarselset på varsom.no
  • Kart-app med bratthet (terrenghelning)
  • Terrengvurdering og veivalg
  • Snøprofil og stabilitetstester
  • Kameratredning med skredsøker
  • Skredøvelse på vår mobile skredsøkerbane.
  • Problemstillinger knyttet til ferdsel i vinterfjellet med snøskuter

VÅRE KURSINSTRUKTØRER:
Vi har strenge krav til kursholders formelle kvalifikasjoner og på våre kurs bruker vi utelukkende internasjonalt godkjente Tindevegledere, eller vegledere som er under utdanning i Nortind, eller skredkursinstruktører utdannet gjennom Norsk Fjellsportforum (NF). Tindeguide AS er godkjent som arrangør på høyeste nivå i NF (nivå 2), og vi utdanner også kommende skredkursinstruktører.

Tindevegleder

SESONG

Vi kan holde kurs hele året, men vi anbefaler kurs på snødekt mark. Ta kontakt for et skreddersydd opplegg. Vi kommer til ditt område.

PRIS

Pristilbud for grupper gis på forespørsel. Kontakt oss på post@tindeguide.no.

NIVÅ
Kurset tilpasses etter ønske.

VARIGHET
Halv dag, en dag eller flere dager.

UTSTYR
Snøskuter, ski eller truger.

ANBEFALT LITTERATUR

Læreplan i Førerkortklasse S (håndbok V860)

www.varsom.no/Snoskred/Skredskolen/

www.Varsom.no/snoskredvarsling

SEND FORESPØRSEL TIL POST@TINDEGUIDE.NO

TILBAKEMELDINGER:

.

ANDRE KURS: